06304255420
gyurkoattila1@gmail.com

Jogszabály

11/2013.(III.21.) NGM rendelet   Műszaki Biztonsági előírások

Főgáz követelmény: általános előírás

                                                     ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

   a Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági           felülvizsgálatáról.

különös tekintettel,a nyílt égésterű gázkészülékek égési levegő ellátásával és a fokozott légzárású nyílászárók beépítésével kapcsolatban felmerült problémákra.

Az érvényben lévő jogi szabályozás szerint az ingatlan tulajdonos köteles a felhasználói helyberendezések (pl:gáztűzhely,kazán,vízmelegítő) felülvizsgálatát  5 évente a csatlakozó vezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát pedig 10 évente elvégeztetni, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a 11/2013(III.21.)NGM rendelet 2 sz.melléklete 3.pontjában meghatározott képesítésekkel és gyakorlattal rendelkező,arra jogosult szakember végezheti. A rendelet hatályba lépése előtte üzembe helyezett berendezések első felülvizsgálatát lépcsőzetesen kell elvégeztetni,az 1981 előttiek 2013 .december 31-ig,majd az üzembe helyezés időpontjától függően 2014-ig 2015-ig ill.2016 december 31.ig

Vonatkozó szabályozások,rendeletek:

a 19/2012.(VII.20.)NGM rendelet -a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról,

a  11/2013(III.21:)NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre,a felhasználói berendezésekre , a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról.A rendelet 2. melléklete a Műszaki Biztonsági Szabályzat (GMBSZ2012)

A GMBSZ 2012 a rendeletben meghatározott követelmények teljesítését elősegítő,a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítésének használatbavételének,üzemeltetésének,átalakításának,javításának,áthelyezésének, felülvizsgálatának,megszüntetésének műszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó műszaki előírások gyűjteménye.

A gázvezeték tulajdonviszonyilag 2 részre bontható:

A gáz-csatlakozó vezeték:

Osztatlan közös tulajdon, a telekhatártól a mérőórák előtti főelzárócsapig tart,(maga az elzáró is ide sorolható). Többlakásos épület esetén,ahol nincs gázmérő,ott a gáztűzhely előtti főelzáró csap a végpont.

A gáz-csatlakozó vezeték felülvizsgálatát családi ház esetén a tulajdonost,társasházak esetén a közös képviselő hatáskörébe tartozik.Lakásszövetkezet esetében,ez a feladat a lakásszövetkezetre hárul.

A gázmérőóra jobb oldali csonkjától a fogyasztói gázkészülékig tartó vezetékszakasz.Többlakásos épület esetén, a lakáson belüli fogyasztói főelzáró és a gázkészülék (tűzhely)közötti szakasz.

A fogyasztói vezeték és fogyasztói gázkészülékek felülvizsgálata,a tulajdonos feladata. A Gázipari Műszaki Biztonság Felülvizsgálat célja,hogy feltárjuk azon hiányosságokat,amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a gázkészülék tulajdonosok élet és vagyonbiztonságát.

A rendszer felülvizsgálatakor a csatlakozó és fogyasztó vezetékek felülvizsgálata a fenti rendelet mellékletében lévő előírások szerint kell elvégezni és az ott meghatározott jegyzőkönyvet kell elkészíteni.Külön kell vizsgálni a csatlakozó vezetékek és külön a lakásokon belüli fogyasztó rendszert.(A fogyasztó rendszeren érteni kell a gázkészüléket ,melynek tömörségét ellenőrizni kell ,a bekötő csövet az elzáró csapot a vezetéket,illetve a berendezés légellátásának és égéstermék elvezetésének megfelelőségét).

Amennyiben a fogyasztói hálózaton hiányosság tapasztalható, akkor ezt mihamarább pótolni,javítani szükséges.Ellenkező esetben az adott lakás kizárásra kerül a gázszolgáltatásból!(Ilyenkor a lakás lekötésre kerül a rendszerről a csappal együtt és a csatlakozást a szolgáltató plombálja !)Ezt követően a fogyasztóhely visszaállítása csak külön engedélyezett gázterv alapján lehetséges.A gáztervnek nem az egész épülettömböt kell tartalmaznia, hanem csak az adott lakásba szükséges átalakításokat .

Nyílt égésterű gázkészülék biztonságos üzemeltetése

Fontos,hogy amennyiben nyílászárócserére került,vagy került már sor egy olyan lakásba ahol ,,A” vagy ,,B” típusú (nyílt égésterű kéménybe nem kötött vagy kéménybe kötött )gáztüzelő berendezés van telepítve, akkor a további üzemeltethetőség feltételeit meg kell vizsgálni és a készülék(ek) biztonságos légutánpótlását szakszerűen meg kell oldani.

A megoldás ilyen esetekben a nyílt égésterű gázkészülékek légutánpótlására kifejlesztett speciális légbevezető elemeket akár utólagos beépítése. A szükséges légbevezetők elemek típusát,és darabszámát szakember által,a vonatkozó rendelet alapján kell meghatározni és beépíteni!